Ledelse & Kommunikation - hvor svært kan det være?

Foredrag: Lederskab, kunde- og samfundsrelationer

Foredrag Lederskab, kunde- og samfundsrelationer

Om skabelse af tilfredse og loyale kunder baseret på modellen for helhedsorienteret ledelse. Hvordan skabes en procesorienteret organisation med et fælles visions- og værdigrundlag? Hvad vil det sige at være kundeorienteret? Hvordan skabes et godt image på grundlag af relevante og accepterede værdier? Hvad kan vi lære af tre globale vismænd: Sandemose, Adizes og Deming?

0. Faldgruber / diagnosescenarier

- Management by kassetegning
- De dårlige eksemplers magt
- Janteloven hersker

1. Vores implementeringsmodel

- Ambitioner og metoder for lederskab, er alfa og omega.
- Relationer til mennesker. Mennesker der er interessenter i virksomheden: Kunder, medarbejdere og de andre ude i samfundet.
- Resultaterne af ALLE interessentrelationer bestemmer virksomhedens succes og perspektiv.
- Design af virksomhedens værdikæde og processer.
- Implementering og forbedringer skal føje det hele sammen til en helhed.

2. Model for helhedsorienteret ledelse

- Virksomhedens fælles visions- og værdigrundlag
- Fællesbillede og fælles sprog
- Værdikæden
- Kundeorienteret, Værdiskabende, Prosesorienteret, Procesorganiseret
- Nøgleprocesser / Støtteprocesser

3. Hvorfor fokus på kunderelationer?

- Bundlinie (pengeinstitutter) og
- Børs (Investeringsforening)

4. Kundeorientering

- = udadvendt (syd) og menneskeorienteret (vest)
- og ikke indadvendt (nord) og systemorienteret (øst).
- Kundefokus
- Reklamationer
- Situationsbestemt kundebetjening

5. Model for Dansk KundeIndex

- Image er stærkt loyalitetsskabende

6. Benchmarking Tilfredshed / Loyalitet

7. Kundesegmentering

- Tilfredshed / Loyalitet
- Merkøb / genkøb

8. Kvalitetskort

- Tilfredshed / Betydning
- SWOT

9. Samfundsrelationer

- 50 – 75% af børsværdi er imaterielle værdier
- = loyale kunder + engagerede medarbejdere + godt image

Identifikation af interessenter

- Prioritering af do.

Værdiafklaring

- Syntese af Direktion, Medarbejdere oa. Interessenter Skaber Legalitet og Legitimitet Kræves: Relevans og Accept Troværdighed:
- Værdier indarbejdes i Produkter
- Værdier indarbejdes i Salgs- og servicemiljø
- Værdier indarbejdes i Kommunikation
- Værdier indarbejdes i Adfærd

Valg af Fokusområder

- Relateres til fælles visions- og værdigrundlag

Mål og Rapportering

10. Politikudvikling

11. Design af Processer

12. Procesorganisering

13. Farvel til Kassetænkning

Tre Globale Vismænd
- Aksel Sandemose / Janteloven
- Adizes Lov
- Demings Cirkel

14. Kvalitetsstyringens Dynamik

- Det må ikke gå op i papir det hele!
- Ingen forklaringer tak, - hellere en forbedring!

Poul Kruse, 24. november 2005

Reference:

"Ledelse - Hvorsvært kan det være?" af Poul Kruse, Henrik Juhl Nielsen og Bente Houborg Pedersen, udgivet af JP Master Bogklub.